Republika e Kosovës

Kuvendi i Republikës së Kosovës


ePjesëmarrja është platformë gjithëpërfshirëse e cila synon të angazhojë qytetarët në vendimmarrje dhe ju ofron çasje në shërbime publike, duke shqyrtuar çështjet e dërguara tek Anëtarët e Kuvendit, duke ndjekur aktivitetet e Kuvendit dhe duke dorëzuar drejtpërdrejt formularët elektronik.

Adresa

Hyrja e parë:
Kuvendi i Kosovës
Sheshi IBRAHIM RUGOVA nr. 5
Prishtinë (10000)

Hyrja e dytë:
Kuvendi i Kosovës
Rruga UÇK nr. 65
Prishtinë (10000)


Kontakti


Lidhje Direkte;